OGRANIČENJA TELA KOJE STARI: SOCIOKULTURNI I PRIRODNI FAKTORI

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Zadatak ovog rada bio je pokušaj da se odgovori na pitanja sa kakvim se sve ograničenjima susreću ljudi koje nauka i društvo svrstavaju u kategoriju starih, a koja su u direktnoj vezi sa telesnim promenama kao izrazu protoka vremena. Razlika u određenju starosti iz ugla nauke i društva sastoji se u tome što nauka starost definiše kao razdoblje u životu pojedinca nakon navršene šezdeset pete godine, dok društvo starost poistovećuje sa periodom koji sledi nakon izlaska iz sfere rada, tj. sa penzionisanjem čime se opseg pretpostavljenih starih u društvu dodatno povećava. Građa je prikupljena na osnovu odgovora deset ispitanika koji su prema kriterijumu aktivnosti i samostalnosti u svakodnevnom životu podeljeni u dve kategorije: u kategoriju aktivnih i kategoriju neaktivnih starih, zavisnih od pomoći drugih.

Ključne reči: Starost, telo, okruženje, ograničenje, aktivnost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2010, no. 10 (1), pp. 27-48