Прослављање Петровдана – између традиционалног и савременог

Gordana Pajić

Apstrakt: Прослављање Петровдана заузима посебно место међу летњим празницима становника области Рађевине и Ваљевске Подгорине. У прошлости је овај празник празнован због заштите летине а најупечатљивији моменат пред- ставља паљење лила уочи празника које се претвара у велико народно ве- сеље. Међутим, овај празник је у Рађевини био познат и по обичају надигра- вања за дукат. У овом раду покушаћемо да покажемо како се кроз осавреме- њено прослављање традиционалног празника рефлектује целокупни живот заједнице (економски, друштвени, политички). Обичај надигравања за дукат је захваљујући цркви у Добром Потоку обновљен 90-тих година прошлог века, а Петровдан је сеоска слава насеља Ваљевска Каменица (Горње Каме- нице), а од пре петнаест година прераста у манифестацију „Петровдански дани“, коју организује Месна заједница. Поштујући традиционалне прин- ципе обележавања празника као вид чувања нематеријалне баштине, савре- мено празновање може се означити и као начин за стварање новог иденти- тета локалних заједница али и добра туристичка понуда.

Ključne reči: Петровдан, традиција, савременост, идентитет, заједница

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 113-121