Šta je to internet? Tehnološke osnove interneta – osnova za antropološka proučavanja

Milica Vasić

Apstrakt: Internet je globalni informaciono-komunikacioni sistem, koji čine mreže koje slobodno razmenjuju informacije i koji koristi skoro dve milijarde ljudi. Zbog svoje složenosti i raširenosti Internet se mora posmatrati kroz tehnološke, socijalne, komercijalne i operativne aspekte koji oslikavaju njegova lica. Od ARPANET-a, preko PC ere i ere Web 1.0 i Web 2.0 do naucnofantastičnih Web 3.0 i 4.0 era, Internet postaje naša svakodnevnica i omogućava globalni trend umrežavanja. Ovaj mozaik različitih medija svoj razvitak i popularnost duguje razvoju novih informacionih tehnologija, visokom dostupnošću i korisnošću elektronske pošte i hiperteksta. Iako ne bez problema (legalitet samog Interneta, autorska prava i intelektualne svojine, neusaglašenost jezika i standardizacije...i t.d.) Internet uz pomoć društvenih mreža i raznoraznih gadget-a polako ali sigurno potiskuje televiziju sa suverenog prvog mesta masovne popularnosti. Internet sam po sebi, nije osnovni uzročnik ničega i njegovi uticaji ne mogu se odvojiti od, s jedne strane, mnoštva društvenih faktora koji utiču na koordinate u kojma se krećemo i, sa druge strane, spleta ličnih odlika, potreba i motiva koji karakterišu svakog pojedinca.

Ključne reči: Internet, Istorijat Interneta, Arhitektura Interneta, Novi trendovi u razvoju Interneta, ARPANET, Sajbersvet, Web Ere, Generacije Računara, Internet Servisi, Društvene mreže, Veštačka Inteligencija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 16 (16), pp. 79-93