Гласник Етнографског института САНУ

ISSN: 0350–0861 (Štampano izdanje)

UDC: 39(05)

Impressum

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова, Елефтериос Алексакис, Петер Славковски, Габриела Килианова, Милица Бакић‑Хејден, Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић, Софија Милорадовић, Јелена Чворовић, Љиљана Гавриловић, Александра Павићевић, Лада Стевановић, Илдико Ердеи

Рецензентски тим:

Војислав Становчић, Александар Лома, Срето Танасић, Јана Поспишилова, Јарослав Оченашек, Растја Столична, Мирослав Валка, Инес Прица, Весна Вучинић Нешковић, Милена Беновска, Јованка Радић, Биљана Сикимић, Марина Симић, Мирослава Лукић-Крстановић, Младена Прелић

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

Uputstva autorima


Izdanja po godinama

 

Izaberite jezik