Опште напомене

Прилози за Гласник Етнографског музеја у Београду достављају се редакцији до 1. август те­куће године. Текстови се прилажу у електронској форми на адресу redakcija@etnografskimuzej.rs. Аутори су обавезни да приложе податке за кореспонденцију (e-mail адресу, бр. телефона и сл.). Гласник се штампа ћирилицом и ауторима се препоручује да текстове такође прилажу писане ћирилицом. Уколико аутор приложи текст писан латиницом подразумева се да прихвата његово штампање ћирилицом. Текстови на страним језицима штампају се писмом језика на којем су писани. Сваки приложени текст се лекторише.

Детаљна упутства ауторима могу се наћи на последњим страницама Гласника Етнографског музеја.

 


© Odeljenje Etnologije i Antropologije, Univerzitet u Beogradu / Made by Black Dwarf