Издавач: Етнографски музеј у Београду

За издавача: Тијана Чолак-Антић Поповић

Уредник: др Марко Стојановић

Секретар редакције: Катарина Селенић

Чланови редакције: проф. др Марина Симић, проф. др Данијел Синани, др Срђан Радовић, др Милош Матић, др Марко Стојановић, др Татјана Микулић, музејски саветник Јелена ТешићВулетић; Међународна редакција проф. др Мирјана Прошић Дворнић (САД), проф др Нашко Крижнар (Словенија), проф. др Петко Христов (Бугарска)

Штампа: Чигоја штампа, Београд

Адреса редакције: Етнографски музеј у Београду, Редакција ГЕМ, Студентски трг 13, 11000 Београд

redakcija@etnografskimuzej.rs

www.etnografskimuzej.rs