Издавач: Етнографски музеј у Београду

За издавача: Мирјана Менковић

Уредник: мр Марко Стојановић

Секретар редакције: мр Татјана Микулић

Чланови редакције: др Илдико Ердеи, мр Данијела Велимировић, др Срђан Радовић, др Марина Симић, мр Милош Матић, Марина Цветковић; Међународна редакција: др Петко Христов (Бугарска), др Нашко Крижнар (Словенија)

Штампа: Чигоја штампа

Адреса редакције:

Етнографски музеј у Београду, Редакција ГЕМ, Студентски трг 13, 11000 Београд

redakcija@etnografskimuzej.rs

www.etnografskimuzej.rs


Izaberite jezik