Часопис Етнолошко-антрополошког друштва Србије


Главни и одговорни уредници:

др Гордана Благојевић, др Владимир Рибић


Редакција

др Љиљана Гавриловић, др Иван Ковачевић, др Милош Миленковић, др Младена Прелић, мр Предраг Шарчевић, др Милош Матић (секретар Редакције), мр Срђан Радовић (секретар Редакције), Душица Живковић

Izaberite jezik