Sveska 1 2015

Antropologija

Impressum

Impressum (2-3)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Упис Славе на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства (177-178)
Danijela Filipović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Članci

NEKA PITANJA U VEZI SA OBRADOM I ANALIZOM PODATAKA DOBIJENIH POSMATRANJEM (9-32)
Vladimir Ilić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СТО ГОДИНА ПОСЛЕ 1914: СРБИЈА У ЕВРОПИ ЗАБОРАВА (33-47)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

HEGEMONI MASKULINITET U MUŠKIM ZATVORIMA U SRBIJI (49-70)
Biljana Anđelković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МОДЕЛИ УСПЕХА ПОЈЕДИНЦА ЗАСНОВАНИ НА РЕЛИГИЈСКОМ УЧЕЊУ: ПРИМЕРИ ЦРКВЕ ИСУСА ХРИСТА СВЕТАЦА ПОСЛЕДЊИХ ДАНА – МОРМОНСКЕ ЦРКВЕ И САЈЕНТОЛОШКЕ ЦРКВЕ (71-91)
Nataša Mladenović Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

АНАЛИЗА ПОЗИТИВНОГ И НЕГАТИВНОГ ОДНОСА ПРЕМА ЕКОНОМСКОМ ПОТЕНЦИЈАЛУ ГЕОГРАФСКЕ, ИСТОРИЈСКЕ И ИДЕНТИТЕТСКЕ ПОВЕЗАНОСТИ СА МОТИВОМ ВАМПИРА У СРБИЈИ (93-128)
Danilo Trbojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

KULTURNO PROMIŠLJANJE POLNIH ODNOSA U SAVREMENOJ SRBIJI (129-156)
Jelena Vukićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОГРАФСКА МУЗЕОЛОГИЈА: ОД ЕТНОГРАФИЈЕ ДО АНТРОПОЛОГИЈЕ – МУЗЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДМЕТА ОД НОВИХ МАТЕРИЈАЛА (157-173)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik