Sveska 1 2020

Antropologija

Impressum

Impressum

Redakcija , Nada Sekulić, Jelena Riznić

PDF (1-6)

Tema broja - naučni članci

FEMINIZAM I MARKSIZAM: METAFORE BRAKA (OD 1979. DO DANAS)

Nađa Bobičić

PDF (9-26)

THE POSITION OF FEMALE WORKERS IN YUGOSLAVIA BETWEEN THE TWO WORLD WARS – A HISTORICAL PERSPECTIVE (1918 – 1939)

Ana Rajković

PDF (27-54)

RADNIČKI VS. GRAĐANSKI ŽENSKI POKRET U SRBIJI I JUGOSLAVIJI 1910–1940

Svetlana Stefanović

PDF (55-72)

ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE I NJEGOVO UKIDANJE – PRIMER PATRIJARHALNOG (DIS)KONTINUITETA

Ivana Pantelić

PDF (73-90)

FEMINIZAM, ANARHIZAM I HETEROTOPIJSKI PROSTORI ŽENA

Nada Sekulić, Vesna Miletić-Stepanović

PDF (91-110)

KARAKTERISTIKE NEOLIBERALNOG PATRIJARHATA U SAVREMENOJ REPUBLICI SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA MUŠKO NASILJE PREMA ŽENAMA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Hristina Cvetinčanin Knežević

PDF (111-131)

KO PLAĆA CENU NEPLAĆENOG KUĆNOG RADA I KAKO SE PREMA TOM PITANJU ODNOSE EVROPSKA I DOMAĆA LEVICA?

Marija Babović

PDF (133-152)

EUROCENTRIČNA ORIJENTALIZACIJA REVOLUCIJE U ROJAVI U SLUŽBI ONEMOGUĆAVANJA USPOSTAVE INTERNACIONALNE ANTIKAPITALISTIČKO-FEMINISTIČKE BORBE Analiza medijske reprezentacije

Katarina Pavičić-Ivelja

PDF (153-176)

PRIČE O IZUZETNIM ŽENAMA: TRANSFORMACIJA ŽANRA ŽENSKOG PORTRETA OD LEVIČARSKE AVANGARDE DO POSTFEMINIZMA

Jelena Lalatović

PDF (177-187)

FEMINISTIČKO OPLEMENJIVANJE SOCIJALNE LITERATURE (od 30-ih godina do 50-ih godina 20. veka)

Stanislava Barać

PDF (189-211)

FEMINISTIČKI PRISTUPI PITANJU PROSTITUCIJE: KA ABOLICIJI PROSTITUCIJE

Milena Milojević

PDF (249-265)

AUTORKE NA KNJIŽEVNOJ LEVICI: OD PROLETERSKE DO POSTJUGOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

Tijana Matijević

PDF (213-231)

Izaberite jezik