Sveska 68 2004

Гласник Етнографског музеја, књ. 67-68

Научни радови

Сима Тројановић као претеча етнолошког проучавања људског тела у Србији (9-21)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Костими из Боке Которске на акварелима Николе Арсеновића (23-34)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СХВАТАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ РУРАЛНОЈ КУЛТУРИ (35-71)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЦРКВЕ БРВНАРЕ У СЕЛУ ЦВЕТКЕ КОД КРАЉЕВА У НАШОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ (73-109)
Irena Gvozdenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Дебарца (111-119)
Jovan Trifunoski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВИНОГРАДАРСТВО У ТИКВЕШКОЈ КОТЛИНИ (121-129)
Jovan Trifunoski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БЕОГРАДСКЕ ВОДОНОШЕ (131-137)
Velibor Stojaković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНО-КУЛТУРНЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТОРЛАКА У СРБИЈИ И ТОРЛАКА У БУГАРСКОЈ (139-153)
Dejan Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПОКЛАДНЕ МАСКЕ И ПОВОРКЕ (155-176)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОБИЧАЈИ И ЊЕХОВ ЗНАЧАЈ У ПРОШЛОСТИ СРБА (177-194)
Mirko Barjaktarović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

НОШЊА У СЕЛУ ГОЛУБИЋУ (195-212)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

САВРЕМЕНО ТКАЊЕ У БЕОГРАДУ (1991-2004) (213-223)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ТРАДИЦИЈСКА КУЛТУРА У ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ СРБИЈЕ (225-231)
Vilma Niškanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О РУКАВИЦАМА (233-253)
Vjera Medić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОЛЕКЦИЈА ВЕЗОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ (255-287)
Irena Fileki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ФИРМЕ ИЗ ЗБИРКИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (289-308)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЗАОСТАВШТИНА МИТРОВАЧКОГ ВОСКАРА И ЛИЦИДЕРА ПАНТЕ РЕПАЈИЋА ДАРОВАНА МУЗЕЈУ СРЕМА (309-324)
Ljiljana Radulovački
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ПРЕГЛЕД АРХИВСКЕ ГРАЂЕ О ДР СИМИ ТРОЈАНОВИЋУ (325-333)
Svetlana Mitrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РЕЛИГИЈА И КОНФЛИКТ (335-344)
Anthony D. Buckley
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈИ НА ОТВОРЕНОМ У СЕВЕРНОЈ ИРСКОЈ (345-358)
Anthony D. Buckley
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНЗЕРВАЦИЈА КАПЕ СА ЗЛАТОВЕЗОМ – "ЗЛАТАРЕ" (359-364)
Nataša Skrinjik-Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

ПУТОВАЊЕ ''LA KORRIGANE'' ЈУЖНИМ МОРИМА (423-424)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЛОБОДАН НЕНАДОВИЋ: ИЛУСТРОВАНИ РЕЧНИК ИЗРАЗА У НАРОДНОЈ АРХИТЕКТУРИ (424-426)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДРАГАН ТРИФУНОВИЋ: НАРОДНИ ОБИЧАЈИ И ИГРЕ У БЕЛИЧКОМ КРАЈУ (426-427)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НОВИ ПАЗАР У ВАКАТУ И ЗЕМАНУ МУРАДИЈЕ КАХРОВИЋ (427-429)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СТАРИ ВЛАХ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ (429-431)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЦРНОГОРСКО БРАТСТВО БЈЕЛОПЛАВИЋИ ИЗ БРАТОНОЖИЋА И ЊЕГОВИ ОГРАНЦИ (431-432)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

АКТИВНОСТ ПЕТРА ВЛАХОВИЋА У ЗАВИЧАЈУ (379-385)
Branko Zajek
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СРБИ У ИСТОЧНОЈ ХРВАТСКОЈ (387-390)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ''ПРЕРУШАВАЊЕ: ИСТОРИЈСКА УПОТРЕБА'' (391-395)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕКИПА ЕТНОЛОГА У БАЧКОМ СЕЛУ СТАПАРУ (397-399)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МУЗЕЈ ВЕТРЕЊАЧА И ВОДЕНИЦА У ГИФХОРН (401-403)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈА ЕВРОПЕ И МЕДИТЕРАНА (405-407)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЈЕДАН СТРАТЕШКИ ПРИСТУП ЗА ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ (409-421)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

ПРОФЕСОР ДР ЂУРЂИЦА ПЕТРОВИЋ, МУЗЕАЛАЦ НА УНИВЕРЗИТЕТУ (365-371)
Mirjana Menković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештаји

ГОСТОВАЊЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ У ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ МУЗЕЈУ МЛИНОВА У ГИФХОРНУ У СР НЕМАЧКОЈ (433-435)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (437-442)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (443-449)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik