Sveska 2 2006

Etnoantropološki problemi

Naučni članci

Tranziciona legenda o dobitnicima (11-26)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Strah i ludilo: prolegomena za antropološko proučavanje savremene žanr-književnosti (27-44)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Muzeologija u vakuumu (45-58)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Antropološka proučavanja fenomena opsednutosti: društveni aspekti i implikacije (59-78)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ričard Merser Dorson: Institucionalizacija i internacionalizacija američke nauke o folkloru (79-90)
Ljubomir Hristić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kulturna biografija grandiozne mode: Priča o kolekciji Vitraž Aleksandra Joksimovića (91-104)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnoarheologija – sadašnjost kao ključ za prošlost (105-121)
Marko Porčić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nova srpska antropologija

Treći pravac u folkloristici: sociološki pristup Gerija Alana Fajna (125-156)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Šta je (bila) antropološka "refleksivnost"? Metodološka formalizacija (157-184)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pseudomarksizam i protofunkcionalizam u srpskoj etnologiji: Kulišić vs. Filipović (185-208)
Gordana Gorunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prevodi

Geri Alan Fajn i Tim Helet. Prašina: Studija iz sociološkog minijaturizma (233-251)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Ivan Kovačević. Mit i umetnost (253-256)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Bojan Žikić. Antropologija AIDS-a (256-257)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ivan Kovačević. Tradicija modernog (257-260)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

1. Izveštaj sa proslave stogodišnjice Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu (S. Nedeljković) 2. In memoriam: Kliford Gerc 1926-2006 (I. Erdei) 3. EURETHNO u 2006. godini, Braga, 1-3. 09. 2006 (S. Kovač) 4. Međunarodna konferencija povodom 80 godina Instituta etnologije i kulturne antropologije Jagelonskog univerziteta, Krakov, 14-16. 11. 2006 (S. Kovač) 5. Projekat "Orašac" (D. SInani) 6. Terenska praksa studenata u Knjaževcu (D. Sinani) 7. National Geographic - Srbija (D. Sinani) 8. Poema za kišu suza (D. Sinani) (261-268)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik