Sveska 3 1980

Etnološke sveske

Naučni radovi

Teorijsko metodološki pristup proučavanju ishrane (3-17)
Srebrica Knežević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Projekat Etnografskog muzeja u Beogradu na istraživanju tradicionalne materijalne kulture u Srbiji (18-20)
Slobodan Zečević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Značenje jednog sistema agrarnih tabua (21-35)
Dušan Bandić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Sprave za ribolov na Dunavu u smederevskom kraju (36-42)
Ljubica Marinković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Razvoj i tipovi ljudskih staništa u jugozapadnoj Srbiji (43-47)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Okućnica, kuća i sporedne zgrade u Posavotamnavi (48-53)
Milan Jevtić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Primena Etnoloških istraživanja materijalne kulture u savremenom društvu (54-59)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Etnografski ambijent u Sirogojnu - spoj privrednih i muzeoloških interesa (60-66)
Dušan Drljača, Ranko Findrik
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Vukova spomen-kuća u Tršiću kao kulturnoistorijski spomenik i turistički motiv (67-74)
Branka Jakovljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Zaštita kulturnih dobara radnih organizacija udruženog rada materijalne proizvodnje (75-86)
Ivan Jović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik