Sveska 6 1985

Etnološke sveske

Naučni radovi

Neke socio-kulturne odrednice položaja žene u urbanom susedstvu (5-10)
Gordana Ljuboja
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Dodeljivanje dece posle razvoda braka kao pokazatelj položaja žene u društvu (11-16)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uticaj stava i nazora sredine na socijalni položaj Poljakinja doseljenih u jugoslovenske zemlje (17-21)
Dušan Drljača
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ka opoziciji muški pol – ženski pol u religiji Srba (23-32)
Dušan Bandić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ponovno sahranjivanje ubijenog vanbračnog djeteta – ritualna kontrola kulture nad prirodom (41-46)
Dobrila Bratić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pokušaj objašnjenja jednog rituala (47-49)
Lasta Đapović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Kultura ženstvenosti“ (51-56)
Edit Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Semantika žargonskih izraza o ženi (57-60)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Savremena bajka za odrasle devojčice (61-65)
Anđelka Milojković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uloga i položaj žene u tradicionalnoj porodici (67-71)
Gordana Živković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pristup smrti (73-79)
Sofija Radonić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Socijalno-emfatička funkcija monumentalnih grobnica (81-87)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Arhaični elementi u pogrebnim običajima Srba u Vojvodini (89-94)
Mila Bosić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uticaj ekonomskih i društveno-istorijskih faktora na distribuciju i topografiju praistorijskih naselja u srednjem Pomoravlju (95-102)
Milorad Stojić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Poštanski saobraćaj u Jagodini u prvoj polovini XIX veka (103-110)
Miodrag Aleksić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Asurdžijski zanat u Laništu (111-113)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Obrasci ritualnog ponašanja uz polno sazrevanje devojaka (33-39)
Miroslava Malešević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik