Sveska 7 1986

Etnološke sveske

Naučni radovi

„Jednakost“ glasilo žena socijaldemokrata (Beograd, 1910-1912, 1914. godine) i radnički pokret za emancipaciju žena (7-21)
Mirjana Prošić-Dvornić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Konspiracija u KPJ i SKOJ i njezin etnološki aspekt (22-29)
Božidar Jezernik
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Repertoar Bogdana Baštovanovića radnika-pevača epskih pesama (30-32)
Dragoslav Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Proslava dana preduzeća (33-38)
Jovan Stojković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ritual puštanja montažne trake u pogon u proizvodnji „Juga 55GV“ (39-46)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Čudotvorna loza hilendarska (47-52)
Ljubinko Radenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz naše mitologije (bauk, gabor) (53-57)
Velimir Mihajlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučna fantastika mitologija tehnološkog društva (58-63)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Odlazak u vojsku (64-70)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Brak i svadba Italijana u Kopru (71-76)
Edit Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nastanak, razvitak i funkcije trema matičnog oblika panonske kuće (77-81)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Narodno lečenje raka u nekim selima smederevskog kraja (82-84)
Ljubica Marinković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Značaj Rasa, Studenice i Topole u etničkoj istoriji Srba (85-95)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Stanovništvo Rudnika u XV i XVI veku (96-102)
Ejup Mušović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Zadruga u oplenačkom kraju do ovog veka (103-125)
Mile Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Voćarstvo u okolini Smederevske Palanke (126-133)
Tomislav Živković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Karađenje svekra i svekrve u topolskom zaseoku Ljubeselu (134-143)
Nevenka Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Trećina veka u proučavanju srpskog sela: zašto? (144-155)
Barbara Kerevski-Halpern, Džoel M. Halpern
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik