Размена добара у сељачком друштву Србије

Miloš Matić

У првом делу књиге „Размена добара у сељачком друштву Србије“ дат је шири преглед тема и теоријских схватања у економској антропологији. У другом делу размена се посматра као реалан економски механизам који обезбеђује ефикасну редистрибуцију кључних ресурса. У књизи се заправо утврђује карактер савремене економске организације сељаштва расправљајући о нивоу њене аутархичности и нивоу интеграције у глобално друштво, а размена добара је употребљена као својеврстан хеуристички медијум за утврђивање реалних структурних односа у економској организацији српског сељаштва.

Izdavač

Etnografski muzej u Beogradu (Београд, 2009)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja