Ivan Đorđević, Ivan Kovačević, Bojan Žikić

Strah i kultura

Knjiga "Strah i kultura" osvetljava tri aspekta straha u životu modernog čoveka. Među mnogobrojnim aspektima kulturne elaboracije straha, autori su izabrali one fenomene koji odslikavaju strah u masovnoj kulturi i njegove moguće transformacije u stvarne strahove.

Izdavač: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar

Broj strana: 190

Datum izdavanja: 2008

Izdato u: Beograd

Preuzmite publikaciju: Preuzmite publikaciju

Citat u željenom formatu
 

Izaberite jezik

Preuzmite navođenja