На крају и на почетку – карневал

Vesna Marjanović

Студија На крају и на почетку – карневал, заправо и у наслову следи културом постављену инверзију. Док сваки облик људског деловања (као и у природи) мора имати своју клицу, почетак нечега, тако га има и карневал (као производ културе). Али за разлику од уобичајеног почетка, карневал се метафорично смешта на крај, а тек онда и на почетак – нове године, новог доба, новог поретка. Његова снага се црпи из обрнутости протока времена. Представљање карневала у овој студији осмишљено је кроз три сегмента. У првом се говори о историјском одређењу карневала као феномена културе у Европи, који је у различитим облицима преживео све изазове развоја цивилизације и ушао у 21. век као колективно деловања и окупљање с карактеристиком да никада не нестане већ да се стално допуњава и надграђује. У другом сегменту, дат је сумарни приказ значења карневалских догађања, у периоду од средњег века до модерног доба. Као примери послужили су карневали у Венецији, Келну и Беншу. Трећи део је посвећен празновању Беле недеље у Србији, рођачком садржају народних светковина познатим у мањим и већим градовима и селима Европе. Истовремено указује се и на нове облике организације празника који се називају карневалима. Сходно времену одржавања и начину организације они су искорачили из сакралног времена и традицијом прописаног понашања на простору Србије, с усмереном синергијом ка облицима прихватања општих образаца релевантних савременој карневалској структури, што ствара могућност за развијање карневалске продукције и стварању нових индентитата туристичких атракција у локалним заједницам у којима су мобилисане све њене структуре. Карневал је „ушао“ у Србију као производ савремене, масовне културне политике коју је произвело савремено друштва и изградило га по својој мери, за потребе неких нових генерација које тек долазе.

Izdavač

Etnografski muzej u Beogradu (Beograd, 2011)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja