Antropologija naučne fantastike - Nova srpska antropologija, knj. 4

Ivan Kovačević, Ljiljana Gavrilović

Zbornik "Antropologija naučne fantastike" predstavlja rezime primetnog antropološkog pristupa popularnoj kulturi i u okviru tog pristupa posebno naučnoj fantastici i u književnoj i filmskoj formi. Više antropologa se bavilo različitim aspektima naučne fantastike prepoznajući u njoj i klasične i nove antropološke teme. U ovom zborniku donosimo dva teksta Bojana Žikića o komunikaciji identiteta i dva teksta Ljiljane Gavrilović o naučnoj fantastici kao mitologiji savremenog društva i o antropologu kao etnografu izmišljenih svetova. Gost - filozof Predrag Krstić je zastupljen sa dva teksta koja predstavljaju rezultat proučavanja značenja televizijske serije Zvezdane staze, kao i Ana Banić Grubišić koja, izučavajući filmove postapokalipse, obraća pažnju na ishranu u postapokaliptičnim društvima i njihovom konceptu kulturnog nasleđa. Zlatko Knežević je takođe autor dva teksta o analitičkom dometu Kaveltijeve formule u proučavanju naučne fantastike i o odnosu naučne fantastike i tehnologije savremenog društva. Poseban pogled na kloniranje i klonove u naučnoj fantastici dala je Dragana Antonijević razmatrajuću međuodnos biotehnologije i etike u savremenom društvu oslikan u naučno fantastičnim filmovima, takođe uz analitičku upotrebu Kaveltijeve formule i mitoloških tema. O upotrebi tradicijskih motiva u domaćoj naučnoj fantastici pisao je Ivan Đorđević i taj tekst predstavlja prvi korak ka proučavanju domaće produkcije ovog žanra.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja