Antropologija novih rituala - socijalizam - Nova srpska antropologija, knj. 5

Dragana Antonijević, Ivan Kovačević

"Antropologija novih rituala" je tokom osamdesetih godina XX veka bila izraz antropologizacije tradicionalne etnologije i njen izlazak iz seljačkog društva XIX veka. Tekstovi u zborniku Antropologija novih rituala - socijalizam podeljeni su u dve celine. Prvi deo sačinjavaju radovi o socijalističkim praznicima. U opštem godišnjem ciklusu praznika to su Prvi maj (Predrag Šarčević), Osmi mart (Miroslava Malešević) i Nova Godina (Jadranka Ničin), dok seoske slave nazvane "partizanske slave" (Ivan Kovačević) sačinjavaju lokalni praznični kalendar. Socijalistički ciklus rituala koji prate život pojedinca istraživan je kao ritualni prijem u pionirsku organizaciju (Miroslava Malešević), proslava odlaska u vojsku (Ivan Kovačević i Edit Petrović) i ceremonija ispraćaja radnika u penziju (Dobrila Bratić), kao i prigodni rituali socijalizma kao ritual puštanja nove proizvodne linije u fabrici (Dragana Antonijević).

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja