Antropologija TV serija - Nova srpska antropologija, knj. 10

Ivan Kovačević, Marija Brujić

Cilj zbornika Antropologija TV serija jeste da prikaže srpsku antropologiju TV serija, da približi čitaocima domaću produkciju radova na ovu temu i shodno tome da podstakne nova istraživanja. Zbornik sadrži nekoliko vrsta tekstova: od onih koji posmatraju celinu određene serijske produkcije, preko onih koji razmatraju pojedinačne televizijske serije, do onih koji u manjem kopusu serija posmatraju određene fenomene kojima se serija bavi. U tekstu Prva petoletka: domaće televizijske serije i transformacija sistema vrednosti u tranziciji Miše Đurkovića (gost - filozof) poziva se na naučno istraživanje televizijskih serija u Srbiji i nudi pregled i analizu televizijskih serija realizovanih u prvih pet godina demokratske vlasti (period 2000-2005). U radovima Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije u popularnoj kulturi i Tipizacija privatnika u periodu prve tranzicije: primer domaćih serija, Vesna Trifunović proučava dve domaće serije Siniše Pavića "Srećni ljudi" (1993- 1995) i "Porodično blago" (1998-2001) emitovane na RTS. U tim serijama ona se fokusira na predstave o dobitnicima i gubitnicima tranzicije u Srbiji 90-ih godina i na tipove preduzetnika. U člancima "Kursadžije"- terapeutska uspavanka? Analiza popularne domaće humorističke serije i Srbi, narod najluđi — humoristička serija „Kursadžije“ Grand produkcije, Marija Krstić analizira popularnu humorističku seriju televizije Pink, čiji sadržaj čine etnički, politički i erotski vicevi između nekoliko pripadnika bivše SFR Jugoslavije, odnosno polaznika kursa za policajce za "Specijalne balkanske snage". Dekodiranjem medijskog teksta serije "Moj rođak sa sela" i analizom recepcije kod publike, Tijana Cvjetićanin u tekstu Čiji 'Rođak sa sela'? daje ideološko čitanje jednog medijskog teksta serije, emitovane na RTS 2008. godine, dekonstruiše njenu ideološku matricu i pokazuje dominantne sisteme vrednosti koje serija sadrži.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja