Urbani kulturni identiteti i religioznost u savremenom kontekstu (Danijel Sinani ur.)

Danijel Sinani

Ovaj zbornik predstavlja kompilaciju nekoliko različitih studija slučaja, koje za temu imaju urbane kulturne identitete i religioznost u savremenom okruženju i, iako se njime u domaću nauku ne uvode sistematska proučavanja ove oblasti, njegov značaj leži pre svega u činjenici da on donosi sveža promišljanja starih i novih problema, uvodi u polje istraživanja nove tematske oblasti i nagoveštava u kojim sve pravcima može da bude angažovana antropološka misao. Svi radovi u ovom zborniku nastali su kao razultat istraživanja na projektima: Urbano kulturno nasleđe i religioznost u savremenom kontekstu i okruženju Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Antropološko proučavanje Srbije – od kulturnog nasleđa do modernog društva (177035), Identitetske politike Evropske unije: prilagođavanje i primena u Republici Srbiji (177017) i Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија (177018) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpski genealoški centar (Beograd, 2013)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja