Tradicije u Evropi: Modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicije

Senka Kovač, Miloš Milenković

Prve verzije radova pred Vama saopštene su na naucnom skupu Les traditions en Europe: modification, invention et instrumentalisation des traditions (radicije u Evropi: modifikovanje, izumevanje i instrumentalizacija tradicija)- 27. Naucni skup Mreže za naucnu i tehnicku saradnju u oblasti etnologije i istoriografije Evrope, Eurethno (27e Colloque du Réseau de coopération scientifique en ethnologie et historiographie européennes, Eurethno), održanom od 6. do 9. septembra 2013. godine u Beogradu i Sirogojnu. Oni su potom recenzirani, transformisani u poglavlja i pripremljeni za objavljivanje u obliku kolektivne tematske monografije. Cilj ovog naucnog skupa bio je da iz interdisciplinarnog ugla sagleda procese modifikovanja, izumevanja i upotrebe tradicije u evropskom kulturnom prostoru.

Izdavač

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu, Odelejenje za etnologiju i antropologiju (Beograd: Sirogojno, 2014)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja