Preduzetništvo i kultura. Antropološka analiza ekonomskog ponašanja preduzetnika u Srbiji

Miloš Matić

Предузетништво се у овом истраживању третира као културно конструисан систем економских и симболичких понашања и организовања који као исход имају употребу економског и симболичкох капитала и његовог културно-рационалног искоришћавања. Предузетништво се смешта у домен економскоантрополошког истраживања и појмови економисања и капитала се не узимају строго у монетарном, тржишном и комерцијалном смислу неолибералне тржишне економије и искључиво као економски рационална калкулација капиталом. Предузетништво се иницијално сагледава као културни конструкт активности које стоје у функцији обезбеђивања средстава и ресурса за егзистенцију пошто обезбеђивање егзистенцијалних услова најчешће представља примарну мотивацију за упуштање у неки предузетнички подухват. Таква мотивација је ипак иницијална и предузетнички подухват по правилу има свој развој који иде преко егзистенцијалног нивоа и увек има свој културни продужетак који предузетништво претвара у комплекс културних порука с релативно независном егзистенцијом, а антрополошко декодирање тих порука даје разноврсна друштвена значења. Теза која може да се постави је то да циљ предузетничког понашања није остваривање или увећавање (само) економског капитала него да се помоћу тог капитала изврши сопствени трансфер (предузетника) из једног културног миљеа у други и да се помоћу тог капитала перпетуира репродукција симболичких вредности а не само економских. С друге стране, антрополошко сагледавање предузетништва показује и настојање да се симболички и/или социјални капитал искористе у економске сврхе. Све то указује на две равни интеракције – интеракција предузетништва и културе и интеракција унутар самог предузетништва, односно интеракција рационалне економске калкуације и симболичког аспекта предузетништва и културних норми понашања. Обе равни интеракције су радије одређене кутурним моделима него чисто економском рачуницом. Такво посматрање предузетнике поставља у положај релевантних културних агенса.

Izdavač

Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Dosije studio, Beograd (Beograd, 2020)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja