Ponovno promišljanje šeme "sredstava-kao-ciljeva". Metodološki potencijali društveno angažovanog istraživanja

Miloš Milenković Dubravka Simonović

Apstrakt: U studiji istražujemo sugestiju da je čitava jedna poddisciplinarna tradicija u okvirima primenjene antropologije – akciona antropologija – koristila sasvim specifičan metod "sredstava-kao-ciljeva" izveden iz pragmatičke logike otkrića i prilagođen etnografskim istraživanjima. Po uzoru na Džona Djuija, rodonačelnika interdisciplinarne reflektivne metodologije koja je za cilj imala da objedini logiku naučnog otkrića, socijalnu kritiku i pedagoško-aktivistički orijentisano istraživanje, Sol Teks je svojevremeno pokušao da zasnuje tradiciju akcione antropologije, koja je i svoj vrhunac i kraj doživela antologijskim Projektom Foks. Cilj nam je da, osim kritičke rekapitulacije metodologije korišćene u Projektu Foks, logičko-metodološke analize Djuijeve logike otkrića primenjene na antropologiju i reinterpretacije opšteg mesta ove epizode iz istorije metodoloških ideja u disciplini, analiziramo implikacije ove istraživačke opcije za buduća antropološka istraživanja.

Ključne reči: primenjena antropologija, akciona antropologija, Sol Teks, Džon Djui, metodologija, etnografija, pragmatizam, refleksivnost, otkriće/objašnjenje, angažman/zastupanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 205-228