Београдска брејкденс девојка: брејковање (ломљење) полних стереотипа плесом

Gordana Blagojević

Apstrakt: Овај рад представља део ширег антрополошког истраживања савремене хип хоп културе у Србији. Чланак је настао на основу сопствених теренских истраживања током фебруара и марта 2009. године у Београду. Након упознавања са постојећом српском кореолошком литературом, увидела сам да недостају антрополошка истраживања савремених плесних облика. Сматрала сам корисним да обавим емпиријска истраживања ради увида у стање изнутра. Интервјуисала сам хип хоп плесаче, инструкторе и плесне судије. Преовладава став да је брејкденс првенствено мушки плес за изражавање мужевности. Међутим, у Београду су се, одмах након појаве брејкденса, и девојке њиме почеле бавити. Циљ овог истраживања је да испита који фактори утичу на то да једна девојка почне да игра, условно речено, мушку игру. Поставља се питање како мушкарци посматрају појаву овакве девојке у њиховом свету, какви су реакција и пријем шире друштвене заједнице. Истраживање је базирано на животној причи једне београдске брејкденс плесачице, која је почела да игра и да се такмичи у раној младости, а затим је у једном тренутку престала да игра. Занимало ме је да утврдим који су били мотиви ове младе особе да се почне бавити брејкденсом, шта је она тиме изражавала, каква је била реакција друштвеног окружења на њену игру, и који су фактори утицали на то да се престане бавити овим плесом.

Ključne reči: полни стереотипи, плес, брејкденс девојка, Београд

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (2), pp. 19-24