Milinа Ivаnović – Bаrišić, Kаlendаrski prаznici i običаji u podаvаlskim selimа

Vesna Trifunović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 315-323