Србија од Микија и Купиново(м) до Европе: jавни наступи и друштвена улога медијске звезде

Marijana Mitrović

Apstrakt: У овом раду се покреће анализа јавног наступа и друштвене улоге медијске звезде у постсоцијалистичкој Србији кроз пример Микија Ђуричића, учесника првог серијала reality show-а Велики брат на овим просторима. Ови проблеми се посматрају кроз призму позоришне антропологије Ервинга Гофмана кориговане и допуњене Бодријаровим концептима симулакрума и симулације. Уз ослонац на Гофманову методологију анализе друштвених наступа кроз међуигру свесно и ненамерно продукованих знакова, као и Бодријарово одређивање такве хипертранспарентности као симулације, расправљају се дискурзивни, симболички, друштвени, културни и политички учинци његових наступа и покушаји њиховог представљања у светлу „новог лица Србије“. Ово „ново лице“ Србије која пролази кроз другу фазу транзиције се у дневно-политичком и медијском дискурсу представља као симболички очишћено од искључивости које су доминирале првом фазом. Пракса Микијевих наступа, посматрана у различитим фазама, интегрише контрадикторна значења и симболичка инвестирања различитих друштвених група у транзицијској Србији. Он постаје једна од медијских симулацијских фигура које треба да приближе претпостављене полове србијанског друштва, у исто време репродукујући стереотипе и афирмишући неке од локалних етно-експликација тзв. „европских вредности“.

Ključne reči: Мики из Купинова, медијска звезда, јавни наступ, друштвена улога, постсо- цијализам, друга транзиција, Србија, Европа

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (2), pp. 117-131