Хришћанска и претхришћанска димензија ритуала литијског опхода

Ivica Todorović

Apstrakt: У раду се првенствено предочава хришћански аспект ритуала литијског опхода, с обзиром на чињеницу да наведена проблематика у досадашњим истраживањима и студијама није довољно осветљена. У складу с тим, на овом месту се разматра и однос хришћанске и претхришћанске димензије литијског обредног комплекса, који у себи садржи и једне и друге елементе. Нагласак је стављен и на сагледавање различитих модела спровођења литијског ритуала.

Ključne reči: ритуал литијског опхода, хришћански аспект, однос хришћанске и претхришћанске димензије, присуство ритуалних елемената различитог порекла, различити модели

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 271-287