Odnos između tradicije, turizma i gastronomije: gastronomska ponuda i kulinarsko nasleđe u salašarskom turizmu

Dragana Antonijević Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: U radu se razmatra odnos između tradicije i turizma na primeru gastronomske ponude u okviru tzv. "salašarskog turizma". U poslednjoj deceniji salaši u Vojvodini su postali veoma popularna turistička destinacija i atrakcija kao vrsta ruralnog i kulturnog turizma. Salaši, koji su revitalizovani za potrebe turizma, u medijima i u turističkim brošurama predstavljeni su kao "mesta povratka tradiciji", kao "autentični čuvari kulinarskog nasleđa Vojvodine", stvarajući tako romantizovanu i idealizovanu predstavu o prošlosti vojvođanskih paora. U radu se ispituje na koji način su elementi tradicionalne kulture inkorporirani u turističku ponudu. Gastronomska politika restorana-salaša dovodi se u vezu sa globalnim aktivističkim "pokretom spore hrane" (slow food movement) koji se zasniva na prehrambenim namirnicama koje se lokalno proizvode/gaje i na tradicionalnim tehnikama pripreme hrane. Rad je rezultat terenskih istraživanja salaša u Bačkoj i Banatu, koji su revitalizovani za potrebe turizma i ugostiteljstva, kao i analize sadržaja medijskih predstavljanja salašarskog turizma.

Ključne reči: salaši, turizam, tradicija, etno kuhinja, slow food, gastronomija, kulturni identitet, Vojvodina

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (4), pp. 1089-1108