Preduzetnici u očima društva: o uzrocima negativne percepcije preduzetnika na primeru komentara čitalaca elektronskih medija u tranzicijskoj Srbiji

Vesna Trifunović

Apstrakt: U ovom radu je reč o negativnim društvenim percepcijama preduzetnika koje se često sreću tokom druge faze post-socijalističke transformacije u Srbiji. Ispituju se uzroci takvih, u značajnoj meri raširenih, društvenih percepcija i to tako što se prethodno višedecenijsko socijalističko uređenje, nenaklonjeno preduzetništvu, kao i egalitaristička ideologija postavlјaju spram konteksta nastanka i razvoja privatnog preduzetništva, te odnosa preduzetnika-poslodavaca i zaposlenih u ovom društvu. Za argumentovanje identifikovanih uzroka negativnih percepcija o preduzetnicima korišćeni su komentari čitalaca na izveštavanja elektronskih medija o načinima i uslovima poslovanja privatnika u tranzicijskoj Srbiji.

Ključne reči: preduzetnici, negativne percepcije, post-socijalistička transformacija, komentari čitalaca

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2015, no. 10 (1), pp. 165-185