Starost gastarbajtera: strategije životnih izbora migrantske populacije u penziji

Dragana Antonijević Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Fokus našeg istraživanja bio je usmeren na strategije života u starosti gastarbajtera koji su otišli u penziju. Za radne migrante, koji su otišli na „privremeni“ rad u inostranstvo, penzionisanje otvara problematično pitanje daljeg društvenog statusa u gostujućim zemljama. To je tema koja je zapostavlјena u domaćoj nauci, a od skoro je privukla pažnju i svetske naučne javnosti u okviru pokušaja da se interdisciplinarno povežu studije migracija i studije starosti. Dosadašnja svetska literatura o penzionisanim migrantima obično se ticala teme „povratka“ gastarbajtera u domovinu, no pokazalo se da veliki broj penzionisanih radnih migranata ostaje u gostujućim zemljama do duboke starosti, pa je u Evropi započeto s obimnijim razmatranjem pitanja njihovog statusa, penzionim i socijalnim davanjima, te različitim oblicima podrške toj, u nacionalnom, socijalnom i ekonomskom smislu i dalje marginalizovanoj populaciji. Želeli smo da proverimo kakva je situacija s gastarbajterima iz Srbije – da li se vraćaju u domovinu nakon penzionisanja ili ne, kako vrednuju svoju starost i kakve strategije životnih izbora prave u penziji.

Ključne reči: gastarbajteri, starost, penzija, socijalni problemi, društveni status

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 113-135