Etnotaksonomska klasifikacija kulturnih misli korisnika Internet pornografije, interpretirana u kontekstu japanske animirane pornografije

Milica Vučurović

Apstrakt: Jednostavan crtež japanske animirane pornografije („hentai“), nedorečene poruke nastale isečcima na Internetu umesto dugometražnih pornografskih filmova i serijalima, stvaraju prostor u kome korisnici Internet pornografije mogu sami da pridaju nova značenja, drugačija od onih koje anime autori, supkultura i istraživači sugerišu. Na osnovu pornografskih kategorija svojstvenih „hentai“ žanru i stavova korisnika, analizirana je percepcija korisnika animiranih i igranih video isečaka na Internetu. Etnotaksonomskim pristupom su otkrivene kognitivne sheme i relacije između kategorija. Samodovolјnost i distanca „alternativnih“ supkulrura predstavlјena masturbacijama, sekualna inferiornost usled hipermaskulinarnih poruka predstavlјena velikim crnim penisimam kao i nasilјe koje žrtvi ne dopušta pasivnu regresiju predstavlјena zlostavlјanjem tinejdžerke od navodno 18 godina, predstavlјaju poruke koje korespondiraju sa „jaoi“, „silovanje pipcima“ i „lolikon“ podžanrovima, ali i subjektivnom perspektivom u kojoj je svako ponašanje korisnika na Internetu legitimno pošto je korisnička predstava da ga/je društvo ne štiti, već štiti one koji to navodno ne zaslužuju.

Ključne reči: Internet, pornografija, hentai, jaoi, lolikon, pornografske kategorije, kognitivna antropologija, korisnici pornografije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (1), pp. 193-214