Lenjinov mozak: o jednom pokušaju „materijalističkog zasnivanja genijalnosti“

Milan Subotić

Apstrakt: U ovom radu je prikazan i interpretiran pokušaj da se pomoću neuroloških istraživanja Lenjinovog mozga potvrdi vera u njegovu genijalnost. Smatrajući da je „kult ličnosti“ trajna i važna karakteristika političkih sistema sovjetskog tipa, autor je rekonstruisao jedan aspekt posthumne (zlo)upotrebe Lenjinovog tela preduzete u cilju konsolidacije režima i jačanja legitimnosti boljševičke vlasti. Često tematizovano simboličko i političko značenje procesa balsamovanja i izlaganja Lenjinovog tela u Mauzoleju, dopunjeno je u ovom radu razmatranjem delatnosti Instituta za proučavanje mozga koji je formiran kako bi se dokazala genijalnost vođe Oktobarske revolucije. Bez obzira na ograničene rezultate, ovo korišćenje nauke u stvaranju i jačanju kulta vođe predstavljalo je, po mišljenju autora, paradoksalni spoj prosvetiteljske genealogije marksističke teorije i sovjetske političke prakse.

Ključne reči: Lenjin, mozak, kult ličnosti, materijalizam, neurologija, nauka, politika

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (2), pp. 559–581