Pseudo-istorija/arheologija i globalizacija: primer ex Yu prostora

Vesna Manojlović Nikolić Vladimir D. Mihajlović

Apstrakt: U radu se diskutuje povezanost procesa globalizacije i pseudonaučnih tumačenja prošlosti. Istaknuta je dvostruka veza između efekata procesa globalizacije i pseudoistorijskog/pseudoarheološkog izmišljanja prošlosti. Prva je tendencija da se nezadovoljstvo kulturnom globalizacijom kompenzuje verovanjem u drugačiju i lepšu prošlost, dok se druga odnosi na upotrebu savremenih sredstava komunikacije u prenošenju pseudonaučnih tumačenja prošlosti širokoj javnosti. Pomoću primera sa područja bivše SFR Jugoslavije ukazano je da proces tranzicije ka globalnom društvu, koji se desio posle perioda eskalacije nacionalizama, doprinosi osećaju krize nacionalnih, regionalnih i lokalnih identiteta i prouzrokuje težnju ka stvaranju izmišljenih prošlosti. Takođe, skrenuta je pažnja da pseudoistoričari i pseudoarheolozi obilato koriste globalna sredstva masovne komunikacije, pre svega internet, čime njihova tumačenja postaju dostupna velikom broju ljudi i prete da postanu jedan od glavnih (iako zabludnih) izvora za oblikovanje stavova o prošlosti i sadašnjosti.

Ključne reči: globalizacija, antiglobalističke reakcije, pseudonauka, izmišljanje prošlosti, mediji, ex-Yu

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2016, no. 11 (4), pp. 1055–1072