Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije u popularnoj kulturi

Vesna Trifunović

Apstrakt: U ovom radu reč je o rekonstrukciji društvenih predstava o gubitnicima i dobitnicima tranzicije na osnovu tvorevina popularne kulture kakve su domaće televizijske serije. Date predstave razmatrane su u kontekstu 90-ih godina prošlog veka, kada su same serije snimljene i emitovane, što znači da su karakteristične, pre svega, za period tzv. prve tranzicije. Analiza je podrazumevala apstrahovanje jedne od dominantnih tema u obe serije koja se odnosi na određenu porodicu običnih ljudi, suočenih sa svakodnevnim problemima vremena u kome žive, i to pretežno egzistencijalne prirode. Identifikacija poruka o gubitnicima i dobitnicima tranzicije, koje se putem serija šalju, je potom nastavljena utvrđivanjem formule po kojoj je pomenuta tema strukturirana, i na kraju dovršena dovođe- njem u vezu uočenih opozicija putem semiotičkog kvadrata. Konceptualizacija gubitnika i dobitnika tranzicije, do koje se u ovom radu došlo, nikako ne implicira to da je ovakvo njihovo viZenje jedino i dominantno u ovom društvu. S druge strane, ono je svakako (bilo) postojeće u datom trenutku i kontekstu i kao takvo je izbilo na površinu putem domaćih serija kao tvorevina popularne kulture kroz ko- je se često izražavaju popularni i rašireni stavovi u jednom društvu.

Ključne reči: popularna kultura, prva tranzicija, gubitnici, dobitnici, domaće serije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 107-121