Upotreba etnografskih analogija u arheološkom zaključivanju

Zorica Kuzmanović

Apstrakt: Kao metodološki princip analogija je prisutna u svim naučnim disciplinama iako, s logičkog stanovišta, strogo posmatrano, ne zadovoljava kriterijume koji bi je okvalifikovali kao pouzdano sredstvo zaključivanja. Pitanje relevantnosti analoškog zaključivanja bilo je naročito važno za arheologiju koja je, težeći naučnoj objektivnosti, pokušavala da sazna kakva je bila prošlost. Istorija tog akademskog stremljenja ka naučnom idealu razotkrila je, međutim, suštinsku nepouzdanost, logičku nedoslednost i najzad neobjektivnost svih arheoloških zaključaka o prošlosti, ukazavši na či- njenicu da sve što saznajemo o prošlosti, saznajemo, ili bolje reći, interpretiramo po analogiji na sadašnjost.

Ključne reči: arheološka epistemologija, zaključivanje po analogiji, teorija srednjeg opsega, etnoarheologija, relaciona analogija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2009, no. 4 (1), pp. 133-148