Римске терме у Чачку, Студија (не)изводљивости

Marija Aleksić Čevrljaković Aleksandra Gojgić

Apstrakt: Прича о Римским термама у Чачку представља студију случаја маргинализације наслеђа западне Србије. Иако смештене у модерном језгру града Чачка, Терме су од откривања 1970, остале сакривене за јавност, сагледаване као сметња становницима, локалним предузетницима и градској управи. У теоријским разматрањима положаја Терми, ризици за њихову успешну ревитализацију требало би да буду минимални у односу према околним садржајима, али реалност указује на потпуне неуспешне покушаје њиховог материјалног очувања. Спознаја да у овом тренутку не постоји изграђен однос Терме – појединац – заједница и климе коју они узајамно граде у одређеном простору или особеностима простора представља недостајућу карику за успешну ревитализацију локалитета. Едукација становништва и сарадња са локалном самоуправом у промени урбанистичке политике града са културним наслеђем као покретачем локалног развоја и идентитета представљаће кључ за очување културног наслеђа Србије, у чему би пример Терми могао да указује на пут превазилажења проблема.

Ključne reči: Римске терме, наслеђе, вредност, ревитализација, одрживи развој, маргинализација, међународно право

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2018, no. 13 (3), pp. 631-649