Utilisation of Carnival: Case of north-eastern Slovenia

Peter Simonič

Apstrakt: UPOTREBA KARNEVALA: SLUČAJ SEVEROISTOČNE SLOVENIJE Karnevalske procesije u Sloveniji bile su podložne različitim vremenskim periodima i tipovima političkog i kulturnog uticaja. Njihovo ponovno pojavljivanje (reinvencija) je započelo dve decenije posle Drugog svetskog rata kao način ponovnog uspostavljanja veze izmeju starih i novih generacija, seoskog i gradskog, ranijeg i novog životnog okruženja slovenačkog satnovništva. Etnologija je odigrala značajnu ulogu u ovom razdoblju. Ponovo oživljene tradicije korespondiraju s društvenim preobražajima u srednjeevropskim društvima (komercijalizacija) i u okviru socijalističkih kulturnih politika (centralizovana regulacija). Sredinom osamdesetih godina, posle slovenačkog prihvatanja parlamentarne demokratije i tržišne ekonomije, maskirane procesije su se umnožile, postale raznovrsne, interiorizujući društvenu kritiku kao deo sopstvenog narativa. Autor pokazuje istorijske promene dve ključne karnevalske procesije na severoistoku Slovenije, u dolini Drave.

Ključne reči: karneval, Slovenija, urbanizacija, postsocijalistička tranzicija, nacionalizacija kulture

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (2), pp. 147-154