Konstrukt na 44°49'14" & 20°27'44"

Maša Vukanović

Apstrakt: U savremenom svetu konkurencija među gradovima sve je oštrija, čineći njihovo predstavljanje veoma važnom temom. Pozicija na listi svetskih gradova je pitanje prestiža ali i ukazatelj da je slika koju grad o sebi stvara i odašilje efektna na međunarodnom planu. Beograd se i dalje bori za poziciju na listi svetskih gradova. Namera teksta jeste da rasvetli kako se Beograd predstavlja u skladu s ambicijama da "bude svet". Skadarlija je uzeta kao studija slučaja jer pravljenje boemske četvrti pokazuje kako se rekonstruisanjem nekadašnjeg Beograda (često narušavan) kontinuitet uspostavio, a u funkciji predstavljanja grada.

Ključne reči: autentičnost, Beograd, kafane, muzika, Skadarlija, boemija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (2), pp. 139-160