U službi kontinuiteta. Etno-arheologija u Srbiji

Aleksandar Palavestra

Apstrakt: Etnoarheologija, kao važna subdisciplina arheologije, u Srbiji se nije razvila pošto su putevi koji su mogli voditi ka njoj, bili zakrčeni različitim koncepcijama ideje kontinuiteta. U srpskoj arheologiji se tako kontinuitet shvatao ili kao nastavak direktnih egejskih i grčkih uticaja, kao metafizički kontinuitet duha, neobjašnjivi „idealtipski“ kontinuitet, nacionalni kontinuitet, ili kao transmisija kulturnih tradicija. Zajedničko svim ovim različitim paradigmama je to da je kontinuitet prihvatan kao nešto što se podrazumeva, a savremeni etnografski materijal je služio samo kao ilustracija dugog trajanja pojedinih kulturnih oblika. Prava vrednost etnoarheologije, kao puta ka prevazilaženju statičnog arheološkog zapisa i ka uspostavljanju uvida u dinamiku prošlosti, nije bila iskorišćena.

Ključne reči: etnoarheologija, kontinuitet, srpska arheologija, grčki uticaji, metafizički kontinuitet duha, transmisija kulturnih tradicija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (3), pp. 579-594