Žanr van stega: fluidnost jednog analitičkog pojma

Zlatko Knežević

Apstrakt: Žanr, kao analitički pojam, igra veliku ulogu u folklornim materijalima. Ovaj rad će obratiti pažnju na promene koje se dešavaju u toku analize folklornog materijala koji se stvara u moderno vreme, pod uticajem modernih komunikacijskih tehnologija. Kao teorijski aparat biće korišćene teorije Mihaila Bahtina, ruskog formaliste, dok će posebna pažnja biti obraćena njegovoj ideji o žanru kao tački fiksacije realnosti. Teze o fluidnosti žanrova će biti pokazane na pimeru "Korpusa" – skupa narativa o istorijatu pravljenja "Mekintoš" računara. Proces klasifikacije ovog "Korpusa" narativa u unapred određene žanrove će podcrtati zašto je potrebno premišljanje o prirodi žanra i njegove interakcije sa svojom okolinom.

Ključne reči: socijalna teorija žanrova, fluidnost žanrova, folklor, Mihail Bahtin

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 85-102