Odnos horora i humora: primer filmova "Hostel" i "Euro Trip"

Vesna Trifunović

Apstrakt: U radu je reč o dva žanrovski različita filmska ostvarenja u kojima je identifikovan isti stimulans koji u jednom slučaju pokreće horor, a u drugom humor. Kao analitički okvir za razmatranje ovih filmova iskorišćena je teorija Noela Karola o odnosu horora i humora. Cilj je da se na primeru iz oblasti popularne kulture predstavi ovaj odnos, kao i to da se ukaže na činjenicu da analiza putem pomenute teorije daje mogućnost sagledavanja percepcije i samog stimulansa koji pokreće horor i humor.

Ključne reči: horor, humor, Slovačka, istočna Evropa, film

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2008, no. 3 (1), pp. 103-121