Sveska 3 2009

Etnoantropološki problemi

Naučni članci

Uticaj Džejmsa Kliforda na Bronislava Malinovskog. Moralne implikacije intertemporalne heterarhije (17-29)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Kulturno nasleđe u inostranstvu: granice polja (31- 45)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Poraženi od sistema: struktura i značenje ličnih priča o gubitnicima hibridne tranzicije (47- 65)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tolerancija ili asimilacija: legende o kineskom restoranu i "Ciginoj kafani" (67- 80)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nade i vizije: biznis, kultura i kapacitet za zamišljanje lokalne budućnosti u jugoistočnoj Srbiji (81-102)
Ildiko Erdei
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Unutardisciplinarni afiniteti postmoderne antropologije, deo I: posledice objedinjavanja etike, politike i metodologije u kritičkoj antropologiji 1960-ih (103-115)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nasleđivanje između običajnog i građanskog prava – na primeru ugovora o doživotnom izdržavanju (145-159)
Jadranka Đorđević-Crnobrnja
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Neka opažanja o kulturnim oprečnostima u savremenoj Kini: Kunming i Peking dvadeset godina kasnije (161 - 195)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Ustav Srbije kao ustav totalne pluralističke partijske države (213-224)
Aleksandar Molnar
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Društveni identitet i pravni subjektivitet – kolektiviteti kao subjekti prava? (225-239)
Miodrag Jovanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Pregledni članci

Bahtin o karnevalu (197-210)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Садашњи тренутак музеја и музеологије у Србији у анализи Љиљане Гавриловић (241-242)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Novi aspekti etnomuzikologije: world music i pitanje identiteta, tradicije i nove senzibilnosti (243-245)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Antropološka studija promene vlasničkih odnosa u poratnoj Hrvatskoj na primeru Knina (246-249)
Aleksandar Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uticaj Interneta na promenu načina poslovanja i razumevanja tržišta: izazovi i problemi (249-252)
Čedomir Savković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Postkolonijalne studije nauke i tehnologije – interakcionistička globalna istorija (253-256)
Čedomir Savković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

1. EURETHNO u 2009. godini (Senka Kovač) 2. Međunarodni naučni skup "Terenska istraživanja: izazovi-rezultati-primena!, Staro Selo, Sirogojno, 2009. (Senka Kovač) 3. Studentska terenska praksa - Knjaževac 2009. (Marija Ristivojević) 4. Seminar socio-kulturne antropologije u Istraživačkoj stanici Petnica 2009. (Marina Simić) (257-262)

Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva recenzentima

Uputstva recenzentima (263-264)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik