Sveska 9 1988

Etnološke sveske

Naučni radovi

ZNAČAJ NOVOPAZARSKOG KRAJA ZA PROUČAVANJE NARODNIH OBIČAJA (7-13)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ETNIČKA OBELEŽJA U KULTURI STANOVANJA NOVOPAZARSKOG KRAJA (15-20)
Breda Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

BUČNA BIĆA NOĆNE TIŠINE (21-28)
Dobrila Bratić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

VEROVANJA O NARODNOM LEČENJU ALKOHOLIZMA KOD RUDARA TIMOČKOG REGIONA (29-33)
Gordana Živković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

TRADICIJSKI POGREBNI OBREDI KOD MUSLIMANA ISELJENIH IZ JUGOSLAVIJE U AUSTRALIJU (35-42)
Jovanka Sečanski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

NASTANAK, RAZVITAK I FUNKCIJE SMOTRE AMATERSKIH HOROVA I ORKESTARA U SUBOTIČKOM SREZU ŠEZDESETIH GODINA XX VEKA (43-47)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

PROMENE STATUSA KROZ MIT O PEVAČU NOVOKOMPONOVANE NARODNE MUZIKE (49-57)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

PREOBRAŽAJI NOVINSKE TUŽBALICE (59-64)
Ivan Čolović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

PRISTUP PROUČAVANJU ETNIČKOG IDENTITETA (65-72)
Edit Petrović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

LIČNO IME KAO OZNAKA ETNIČKOG IDENTITETA (73-80)
Dušan Drljača
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

NARODNA NOŠNJA KAO POKAZATELJ ETNIČKOG IDENTITETA (81-85)
Lidija Jovetić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

SRBI U KANADI – ETNIČKI SIMBOLI I RITUALNA PRAKSA (87-95)
Miroslava Lukić-Krstanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

DVOJNI IDENTITET – SRBI U ČIKAGU (97-104)
Mirjana Pavlović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ZAHTEVI SAVREMENOSTI U ANTROPOLOŠKOM POIMANJU KULTURE (105-111)
Ines Prica
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

PITANJE VIZUELNE GRAĐE U ETNOLOGIJI (113-123)
Slobodan Naumović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

RURALNE CELINE KAO JEDAN VID ZAŠTITE TRADICIONALNE KULTURE NA PODRUČJU VALJEVSKE KOLUBARE (125-137)
Radmila Tešić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

KULTURA STANOVANJA U NASELJU ASANBEIR U VRANJU (139-144)
Milina Ivanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

RUDNIČKA ARHIVA KAO IZVOR PROUČAVANJA KULTURE STANOVANJA RUDARA U TIMOČKOM REGIONU (145-154)
Živka Romelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

GRADSKA PORODICA U SISTEMU SRODNIČKIH ODNOSA (155-167)
Zorica Ivanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

MEŠOVITI SRPSKO-ENGLESKI BRAKOVI U LONDONU (169-174)
Aleksandra Vuković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ŽIVA TRADICIJA U AFRIČKOJ URBANOJ SREDINI (175-180)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik