Sveska 2 2010

Etnoantropološki problemi

Naučni članci

Antropološko proučavanje popularne kulture (17 - 39)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Nomen est omen: baština ili nasleđe – (ne samo) terminološka dilema (41 - 53)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ko je ko u Kraljevini SHS: Formalna analiza Cvijićeve rasprave o jedinstvu južnih Slovena (55 - 79)
Marko Pišev
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Od poetike žanra do strukture: doprinos Nade Milošević-Đorđević srpskoj strukturalnoj folkloristici (81- 97)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Simbolički interakcionizam, masovne panike i urbane legende (99 - 117)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

NLO religije - počeci i glavni oblici (119 - 139)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Tito kao turista (141 - 164)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Konstrukcija starosti: štampa o domovima za stare (1945-1960) (165 - 183)
Ljubica Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Problem globalnog rangiranja univerziteta ili o iskušenjima savremenih visokoobrazovnih sistema (185 - 204)
Ivana Gačanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Organizacija vremena na kineskom selu: fizički rad, ritmovi i pol u kasnijem periodu Maoizma (1958-1978) (205 - 236)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Iz drugih društvenih i humanističkih nauka

Izmišljanje tradicije: "vinčansko pismo" (241- 258)
Aleksandar Palavestra
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prošlost kao Drugi – Drugi kao prošlost (259 - 268)
Staša Babić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Slobodan Naumović, Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju dvadesetog i početkom dvadesetprvog veka. 2009. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Filip Višnjić. 332 str. (269 - 270)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ivan Kovačević. 2009. Urbane legende. Ogledi iz američkog folklora. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Etnološka biblioteka 39. 154 str. (270 - 273)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Danijel Sinani. 2009. Rusalje. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta. Etnološka biblioteka 41, 334 str. (273 - 275)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Miloš Matić. 2009. Razmena dobara u seljačkom društvu Srbije. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu, 195 str. (275 - 280)
Ljubica Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik