Sveska 4 2011

Tema broja: Gastarbajteri. Urednik teme broja - Dragana Antonijević

Tema broja - naučni članci

Između istorije i savremenosti: antropološko proučavanje gastarbajtera u 21. veku (969-982)
Ivan Kovačević, Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gastarbajteri – iz svog ugla. Kazivanja o životu i socioekonomskom položaju gastarbajtera (983-1011)
Dragana Antonijević, Ana Banić-Grubišić, Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gastarbajter kao liminalno biće: konceptualizacija kulturnog identiteta (1013-1033)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Jedna drugačija gastarbajterska priča: Romi gastarbajteri – transnacionalna manjina u transmigraciji (1035-1054)
Ana Banić-Grubišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Naučni članci

Josef Obrebski's Anthropological Research on Macedonia (837-858)
Ljupčo Risteski
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„Sirogojno style“: production et distribution d’objets/produits artisanaux en laine (859-869)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

How do European Young Muslims View European Identity? (871-884)
Branislav Radeljić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Reproduktivno zdravlje i reproduktivna vulnerabilnost (885-903)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ekonomska isplativost etniciteta: ekonomsko ponašanje kao izraz etničkog identiteta među srpskim iseljenicima u SAD (905-930)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Korelacija muzike i mesta na primeru beogradskog "novog talasa" u rokenrol muzici (931-947)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Unutrašnja Drugost kao izvor straha: elementi horora u putopisnom izveštaju sa Balkana (949-965)
Sanja Lazarević Radak
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi

Vlado Kotnik. Opera, Power and Ideology. Anthropological Study of a National Art in Slovenia. 2010. Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften (1055-1059)
Dragana Antonijević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Gordana Gorunović. Antropologija Kliforda Gerca. Kulturna teorija i interpretativna analiza kultura. 2010. Beograd: Srpski genealoški centar i Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta (1059-1061)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Ljiljana Gavrilović. Muzeji i granice moći. 2011. Beograd: XX vek (1061-1063)
Vesna Trifunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronike

VI konferencija InASEA. (Post)modernost Jugoistočne Evrope. Regensburg, 28. april - 1. maj 2011. (1065-1068)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Znanje i vrednost u globalizujućem svetu: razmrsiti dihotomije, ispitati jedinstva. UAES/AAS/ASAANZ konferencija, 5-8/7/2011, Perth, Australia (1068-1071)
Vesna Vučinić-Nešković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

EURETHNO u 2011. godini (1071)
Senka Kovač
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikaz naučnog skupa povodom 50. međunarodne univerzitetske nedelje "Između evropeizacije, globalizacije i tradicije: svakodnevna kultura u jugoistočnoj Evropi u tranziciji", Tucing 2011 (1071-1073)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Studentska terenska praksa – Sirogojno 2011 (1073-1074)
Danijela Velimirović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Lista recenzenata

Spisak recenzenata u 2011. godini (1075-1077)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Uputstva recenzentima

Uputstva recenzentima (1079-1080)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik