Sveska 18 2011

Етнолошко-антрополошке свеске

Studije i članci

Проблем етничке идентификације арапске популације у Крагујевцу (9-41)
Nenad Karamijalković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Borilacke veštine kao model kulturnog dijaloga Zapada sa Istokom (43-63)
Aleksandar Filipović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Festival bika: žrtvovanje bika, letnji i sveti praznik na Mitileni/Lezbos: Agia Paraskevi oko letnjeg solsticija 1992 (65-104)
Evy Johanne Håland
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Традиционална игра на сцени (105-121)
Maja Krasin
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Od Homerovske poezije do kritske balade: Daskalojanisova pesma (123-132)
Maria Hnaraki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi i kritike

Ковач Сенка. 2011. Сретење: нови државни празник у јавном дискурсу (135-137)
Nataša Mladenović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Uspešna realizacija projekata Odeljenja za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (141-144)
Ljubica Milosavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik