Sveska 79 2015

Гласник Етнографског музеја

Научни и стручни радови

МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ (9-22)
Nikola Krstović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Српска сремска ношња (23-61)
Katarina Radisavljević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СПЕЦИФИЧНО СТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015 (63-95)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Вежена кошуља – женска рубина (97-118)
Vera Šarac-Momčilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Економија породичне славе (119-140)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Рoмскa културa у пoлитичкoм и интeлeктуaлнoм дискурсу (141-163)
Miloš Zarić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе (165-278)
Miroslava Lukić-Krstanović, Dragana Radojičić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Породична знања и могући начини њиховог опстајања (179-190)
Irena Fileki
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (191-201)
Slobodan Dragutinović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Народнa војвођанскa кућa и одржавање њених зидова и подова (203-214)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕПИТРАХИЉ ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА (215-233)
Milica Jovanović Marković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

Мултимедијална презентација феномена културе исхране у Србији – кратак осврт на изложбу Култура исхране у Србији (235-239)
Aleksandar Obradović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Конференција на тему очувања културног наслеђа, Кембриџ, 7–11. 9. 2015. (240-245)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Конференција Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКО (246-251)
Marko Stojanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Конференција Подизање свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa НКН (252-258)
Marko Stojanović, Danijela Filipović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

Дечји средњовековни дани – извештај о пројекту (259-261)
Dalibor Pešić, Lenka Đukić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештај о регионалним камповима конзервације, Рогљево 2015 (262-265)
Milan Panić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Научни скуп „Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија “ 10. октобар 2015, Етнографски музеј у Београду (266-272)
Tatjana Mikulić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Библиографија

БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1982. ДО 1988. ГОДИНЕ (289-315)
Jelena Pušica
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА „КАРАЏИЋ“ (2009–2013) (316-340)
Milena Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Библиографија Загорке Марковић (1921–2015) (341-350)
Jelena Pušica
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

Проф. др Оливера Васић (18. август 1946. – 28. октобар 2015) (351-354)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Загорка Марковић (2. август 1921. – 26. септембар 2015) (355-359)
Jasna Bjeladinović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Извештаји

Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2015. години (273-281)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

24. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (282-288)
Maša Peruničić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik