Sveska 70 2006

Гласниг Етнографског музеја

Научни радови

РЕЧ УРЕДНИКА (9-10)
Vesna Marjanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОГНИТИВНА АНТРОПОЛОГИЈА И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА (11-23)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

“CAPTURING THE PAST”: AN ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO THE MODERNIST PRACTICES OF THE HISTORY PRODUCTION IN THE ETHNOGRAPHIC MUSEUMS (25-41)
Marina Simić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВИРТУЕЛНИ ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈИ: ПРЕДВОРЈЕ МУЗЕЈА И УВОД У НАРОДНУ КУЛТУРУ (43-59)
Srđan Radović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КОМУНИКАЦИЈСКА МАНИПУЛАЦИЈА ЕТНОЛОШКОМ ИЗЛОЖБОМ (61-70)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

КУВАРИЦЕ ПИРОТСКОГ КРАЈА (71-98)
Saška Velkova
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОГРАФСКА ГРАЂА У СТРУЧНОМ АРХИВУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВАЉЕВО (99-109)
Gordana Marković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

О ЈЕДНОЈ МОГУЋОЈ МУЗЕОЛОШКОЈ ТРАНЗИЦИЈИ (111-122)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОЛОГИЈА У МУЗЕЈИМА СРБИЈЕ НА ПОЧЕТКУ ТРЕЋЕГ МИЛЕНИЈУМА (123-129)
Živka Romelić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЕТНОГЕНЕЗА БАЛКАНСКИХ НАРОДА У НАУЧНОМ ДЕЛУ ПРОФЕСОРА НИКА ЖУПАНИЧА (131-140)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

„БЕОГРАДКСЕ ГОДИНЕ“ НИКЕ ЖУПАНИЧА (141-154)
Vesna Dušković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

НИКО ЖУПАНИЧ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (155-165)
Vesna Bižić-Omčikus
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ЗНАЧАЈ ДОМОРОДАЧКОГ ЗНАЊА (167-174)
Vladimir Ribić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДРУШТВЕНА СВОЈИНА У БЕЛГИЈИ – МАЛИ ОГЛЕД ИЗ АНТРОПОЛОГИЈЕ МЕДИЈА (175-182)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РАСПРАВА О КОЛОНИЗАЦИЈИ ИЗ ГОРСКОГ КОТАРА 1945. ГОДИНЕ (183-193)
Branko Ćupurdija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СТАКЕВЦИ, ПЛАНИНСКО СЕЛО У ПОГРАНИЧНОЈ ЗОНИ: СОЦИО-КУЛТУРНО СТАЊЕ СЕЛА У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈЕ (195-214)
Gordana Gorunović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ФЕНОМЕН ОПСЕДНУТОСТИ У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ КАО ОСНОВА ЗА ПРОДУКЦИЈУ РИТУАЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА (215-234)
Danijel Sinani
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ВИШЕЗНАЧНА ПОТКУЛТУРА: ХАЈДУЧИЈА ИЗМЕЂУ ГРАЂАНСКЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ, И ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ (235-269)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДОПРИНОС САВКЕ СУБОТИЋ ПРОУЧАВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ТЕКСТИЛНЕ РАДИНОСТИ (271-289)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

САЛАШИ КАО СИМБОЛ ИДИЛИЧНЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ПРОШЛОСТИ (291-309)
Vesna Nedeljković Angelovska
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Стручни радови

ЕТНОАНТРОПОЛОШКО ВИЂЕЊЕ ВОДЕ У ПОЈМОВИМА НАРОДНЕ КУЛТУРЕ (311-336)
Srebrica Knežević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ СРБА У МОСТАРУ (337-353)
Danka Višekruna
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Прикази и критике

ЉИЉАНА СТОШИЋ, СРПСКА УМЕТНОСТ 1690-1740. ГОДИНЕ (381-383)
Ranko Barišić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВОЈИСЛАВ-ВОЈКАН Т. БОЈОВИЋ, ПЉЕВАЉСКО ЗАНАТСТВО (383-384)
Petar Vlahović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СВЕТЛАНА ЋАЛДОВИЋ, СИРОГОЈНО, ПОСТАНАК И ТРАЈАЊЕ (384-385)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВЕЛИБОР СТОЈАКОВИЋ, ИМОВИНА ЖЕНЕ У СИСТЕМУ ЗАДРУЖНЕ СВОЈИНЕ (385-386)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ВЕСНА МАРЈАНОВИЋ, МАСКЕ И РИТУАЛИ У СРБИЈИ (386-387)
Sofija Kostić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Хроника

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XIV МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (355-360)
Saša Srećković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

СЕМИНАР О ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ, МАТЕРИЈАЛНОГ И НЕМАТЕРИЈАЛНОГ НАСЛЕЂА (361-364)
Marina Cvetković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ИЗВЕШТАЈ О СТУДИЈСКОМ БОРАВКУ У НЕМАЧКОЈ 2005. ГОДИНЕ (365-374)
Irena Gvozdenović, Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МУЗЕЈИ НА ОТВОРЕНОМ ГЛЕНТЛАЈТЕН (375-379)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

In memoriam

МИЛИЦА МАТИЋ (1925-2006) (389-391)
Zoran Rodić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

МИРКО Р. БАРЈАКТАРОВИЋ (1912-2005) (393-395)
Miloš Matić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik