Sveska 8 2009

Antropologija

Impressum

Impressum (2-3)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Hronika

Naučni skup: Država, nauka, kultura. Etnografski muzej u Beogradu, 11 - 12. jun 2009. (147-148)
Marija Ristivojević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Izvan Istoka & Zapada: Dve dekade transformacije medija nakon pada komunizma, Budimpešta, CEU, 25-27. jun, 2009. (148-150)
Marija Krstić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Др Никола Пантелић науачни саветник и директор Етнографског института САНУ у пензији (Сарајево, 13. август 1930. године – Београд, 16. априла 2009. године) (159-160)
Miroslav Niškanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Prikazi i kritike

Bolest društva i kulture ili bolesno društvo i kultura (153-155)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Danijel Sinani, OPSEDNUTOST I EGZORCIZAM U SRBIJI: ANTROPOLOŠKI PRISTUP (155-156)
Saša Nedeljković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Instructions to Authors

Instructions to Authors (161-163)
Redakcija
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

Članci

O ĆURKAMA, PILIĆIMA I CITATNIM INDEKSIMA (9-31)
Ivan Kovačević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

O BROJANJU I MERENJU (DRUGIH) LJUDI (ZA NOVAC) Moralne/civilizacijske implikacije ukidanja društveno-humanističkih nauka u Srbiji putem scijentometrijske pseudonauke (33-52)
Miloš Milenković
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

DOMAĆA ANTROPOLOGIJA NA STRANIM JEZICIMA ILI: DOBROVOLJNA (AUTO)KOLONIJALIZACIJA (53-68)
Ljiljana Gavrilović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

РЕВИЗИОНИСТИЧКА ИДЕОЛОШКА МАТРИЦА. СПОЉНИ ИЛИ УНУТРАШЊИ НЕПРИЈАТЕЉ АНТРОПОЛОШКОГ ПРОМИШЉАЊА СТВАРНОСТИ? (69-79)
Aleksandra Pavićević
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ANTROPOLOŠKE PERSPEKTIVE O/U KULTURI REVIZIJE (81-97)
Ivana Gačanović
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

ДРУГА СТРАНА РЕВИЗОРСКЕ КУЛТУРЕ. СТУДИЈА ПРИМЕРА ОДНОСА ОБАВЕЗА И ОПТЕРЕЋЕЊА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ НАСТАВНИКА (99-120)
Bojan Žikić
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

NARATIVI I SAMOODREĐENJE: POVESTI O LIČNOJ I SEKSUALNOSTI DRUGIH (121-128)
Ines Crvenkovska-Risteska
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

APATINSKI NEMCI: ETNIČKA REVITALIZACIJA JEDNE SKRIVENE MANJINE (129-144)
Vanja Balaša
Informacije o članku | PDF | Apstrakt

 

Izaberite jezik